Behandlingar

Kraniosakralterapi

Vad är KS, Kraniosakralterapi?

Kraniosakralterapi utvecklades ur osteopatin först av Dr. W. G. Sutherland senare av Dr. John Upledger. Enkelt uttryckt skulle man kunna kalla det för en ”stretch” inifrån. En behandling av nervsystemet, genom kroppens vätskesystem.De flesta är mer vana vid muskelbehandling, som vid massage eller ”knäckning” av kotor som vid kiropraktik eller osteopati, men KS är nu äntligen mer tillgängligt i Sverige.

Kraniosakralterapi passar utmärkt för alla typer av spännings- och smärtproblematik, muskelsmärtor, huvudvärk, fibromyalgi, stressrelateradeproblem etc. Det är något som man måste prova för att kunna riktigt förstå. Nedan följer en klassisk beskrivning av vad Kraniosakralterapi är:

Kraniosakralterapi är ett mjukt sätt att behandla skallens och ansiktets alla ben i förhållande till ryggradens kotor ända ner till korsbenet. Det centrala är benens och kotornas förhållande till den yttersta hjärnhinnan, Dura Mater. I det kraniosakrala systemet finns en rytmiska rörelse, den kraniosakrala rytmen. Den tros vara orsakad av produktion och återabsorbtion av ryggmärgsvätska. Frekvensen hos denna rytm är hos en frisk vuxen ca 6-12 cykler i minuten.

Det Kraniosakrala systemet är ett ledningssystem och det både påverkar och påverkas av andra system i kroppen. Bland dessa kan nämnas det endokrina systemet, nervsystemet, hjärt- och kärlsystemet samt de inre organen. Tack vare dessa kopplingar kan listan på vilka symtom och sjukdomstillstånd som kan behandlas med kraniosakral terapi göras mycket lång. För att det kraniosakrala systemet ska fungera på ett tillfredställande sätt så måste de ben som membranen fäster vid befinna sig i rätt läge. Om t.ex. benen i kraniet har hamnat i fel läge eller om korsbenet inte sitter rätt i bäckenet så uppstår spänningar i systemet och detta kan leda till olika sjukdomstillstånd.

På motsvarande sätt kan spänningar i membranen påverka benen och deras orientering negativt. Kraniosakralterapi används för att få dessa spänningar att släppa och för att underlätta korrigeringar i systemet.

Det är dock viktigt att notera att Kraniosakralterapi innehåller mycket mer än bara arbetet med det kraniosakrala systemet. Den kraniosakrala rytmen kan rubbas av obalanser i vilket som helst av kroppens system. T.ex. kan en inflammation i bukorganen leda till stramhet i bukfascian och detta påverkar, i sin tur, inte bara närliggande organ utan även ryggmärgens duramater-membran. Spänningar i detta membran kan leda till irritation i ryggmärgsnerverna vilket kan orsaka kroniskt smärtsyndrom. Det finns också en risk att spänningen fortplantas upp genom ryggmärgen in till de kraniella membranen med påverkan på vagus-nerven som följd. Vagus-nerven spelar en nyckelroll i styrningen av bukorganens funktion. I och med detta uppstår en ond cirkel av spänningar som påverkar bukens organ negativt. Denna onda cirkel kan med stor sannolikhet inte brytas förrän fascian, bindväven och membranen har behandlats med rätt metod.

Jag arbetar även med SER, Somato Emotional Release, SER®. Vilket kort innebär att kroppens självläkande krafter aktiveras. SER-processen möjliggör traumabearbetning på både fysisk och emotionell nivå. Den kan ge individen insikt om sin historia och utifrån detta göra nya val.

För vidare läsning hänvisas till The Upledger Institute

Somatoemotional release

Vad är SomatoEmotional Release, SER?

SomatoEmotional Release®, SER är en utveckling av CST som påverkar både kropp och sinne. En SER behandling är mycket snarlik en CST behandling, men är oftast kombinerad med ett samtal.

Dr. John Upledger, upptäckte att många fysiska problem hos sina patienter hade sitt ursprung i gamla traumatiska händelser. Genom att adressera händelsen eller traumat tillfrisknade patienterna på ett ibland förvånande sätt.

Hur fungerar det?
SER bygger på erfarenheten att kroppen har förmåga att ”stänga in känslor” i organ, bindväv, nerver och muskler, som för stunden är för svåra att hantera. På kort sikt kan detta vara fördelaktigt för kroppen, men på längre sikt kan det leda till smärta och spänningar. Genom SER behandling ”öppnar” man upp för kroppen att hantera och bearbeta det bakomliggande traumat eller händelsen.

Det är vanligt inom SER behandlingar att två eller flera terapeuter arbetar tillsammans med en klient för att stödja denne, s.k. ”flerhändig” eller ”multihands” behandling..

visceral manipulation

Vad är Viceral manipulation?

Vad har våra organ med smärta, stelhet och trötthet att göra?

Viceral manipulation är en mjuk behandling av bindväv runt och i kroppens organ. Kroppens inre organ hålls på plats av en struktur av bindväv. För vårt allmäntillstånd är det viktigt att organen har den rörlighet och blodgenomströmning som behövs för optimal funktion. Med Viceral manipulation lokaliseras organens nedsatta rörlighet och restriktionsmönster.

Rörligheten i våra kroppar påverkas t.ex. av skador, kirurgiska ingrepp eller en ohälsosam livsstil. Kroppen försöker kompensera bristen på rörlighet vilket kan skapa spänningar, irritation och smärta i olika vävnader. Våra organ påverkar varandra och resten av kroppen. Tänk bara på hur påverkad du blir av ”dålig mage”. Kan inte ett organ röra sig fritt, måste resten av kroppen kompensera för detta.

Ryggsmärta skulle utifrån detta synsätt kunna bero på restriktioner i njurarna, som med sina fasciala, bindvävslager påverkar djupare ryggmuskulatur, som i sin tur har förbindelse med annan fascia och börjar dra i muskler och kotor. Genom att behandla njurarnas bindväv och på så sätt öka elasticiteten och blodgenomströmningen, återställer organets fysiologiska rörelse. Vilket medför att de muskler och kotor som är involverade i smärtan släpper.

Njurarna har ett ständigt pågående arbete med att reglera vätskebalansen, blodtrycket, syrabas balansen med mera. Njurarna med sin fascialakoppling till diafragman flyttar sig ungefär 5 cm vid varje andetag. Tänk på vilken sträcka en njure rör sig dagligen!

Vi är inte så vana att tänka på rörelse och rytmer i våra kroppar. Att hjärtat slår och vi har en puls är de flesta medvetna om. Att andningen har en rytm är visuellt synbart, men att alla organ har en egen rörelse, motilitet, är de flesta inte medvetna om.

Rörelse är en förutsättning för gott liv. Genom att lätta de restriktioner som finns underlättar man kroppens förmåga till självläkning. Teknikerna jag använder har utvecklats av den franske osteopaten Jean-Pierr Barral. Som jag gått kurser för, både av honom själv och hans kollegor

För mer information se The Barral Institute

Den blå lagunen på Island

intensivbehandling

Intensivbehandling med två terapeuter är numera möjligt i Lund eller Lyngby. Stress skapar olika reaktioner i våra kroppar: Fight, Flight eller Freeze. Hur reagerar du?

Vill du ha en förändring, vill du göra något åt din situation? Det kan vara mentala eller fysiska besvär. Med vår behandling får du ett nytt ”operativsystem” så att du kan göra dig av med gammalt bagage som visar sig i kroppen, som smärta, stelhet, rädsla, oro eller ångest i själen.

Vi skräddarsyr och anpassar oss till vad du och din kropp behöver.
Kanske du behöver en intensivkur med behandlingar dagligen under några dagar eller en längre period med veckobehandlingar: allt efter behov och möjlighet.

Vi, Susie och Ulla är två erfarna terapeuter med många olika metoder för att stödja dig till bättre hälsa. Välkommen att kontakta oss:

Susie 0707-56 24 22
Ulla 0730-27 73 41

Intensivbehandling på Island 17-21 maj 2023. Ring för mer information och regestrering.

Behandlingarna utförs av två eller flera terapeuter för varje klient. På så sätt kan terapeuterna stödja klienternas behov mer än vad en person kan, vilket ger behandlingen ytterligare en dimension. Vidare, att få behandling två gånger om dagen i ett par dagar utökar och fördjupar klientens process ytterligare. Även tiden mellan behandlingarna är av betydelse då den ger klientens kropp och sinne tid att smälta de processer som är igång.

Vid intensivbehandlingstillfällen sker ofta en av dagens behandlingar i vatten, antingen i varmvattensbassäng eller om möjlighet finnes i varma källor. Även här hålls klienten av två eller fler terapeuter. Vattnet ger en möjlighet till rörelse åt alla håll vilket traditionell bänkbehandling inte gör.

Det finns också möjlighet till femdagars intensivbehandling, dessa är oftast i USA, men ofta årligen även på Island. För info om ytterligare tillfällen leta efter CTP, Comprehensive Therapy Programme på www.upledger.com