Gå till innehåll

Vad är en hårmineralanalys?

Håret innehåller alla mineraler som finns i omlopp i din kropp. En analys ger en klar bild av din invärtes miljö. Förutom den näringsmässiga statusen, kan man se hur en mängd olika metaboliska reaktioner fungerar. Helt enkelt hur din kropp tar hand om den näring den får och hur det påverkar dina inre organ.

Mineralerna i kroppen påverkar inte bara varandra utan även vitaminer, kolhydrater och fetter och på så sätt får man en helhetsbild av kroppens status. En hårmineralanalys är ett enkelt sätt att ta reda på eventuella obalanser.

Analysen är utformad av Trace Elements Inc, TEI, Dallas, USA. Som har specialiserat sig på hårmineralanalyser och som utför över 50 000 analyser om året. Sedan 1990 är NutriTech representant i Sverige för TEI.

Redan år 1965 började hårmineralanalyser användas för att undersöka förekomsten av giftiga metaller, miljöföroreningar och för att finna sjukdomsorsaker.

Varför skall man göra en hårmineralanalys?
Genom att känna till sin ämnesomsättningshastighet kan man anpassa sina matvanor efter sina behov. De personliga anledningarna, förutom kroppskännedom, kan vara av olika slag såväl hälsoaspekter, som en skönhets- och föryngringskur eller för att förbättra den sexuella förmågan.

Hårmineralanalysen är mycket bra för att påvisa den lagrade mängden mineraler i din kropp under en viss tidsperiod. Ett blodprov ger endast svar på mineralförekomsten vid provtagningstillfället, har man t.ex. nyligen ätit en banan är kaliumhalten hög, trots att det egentligen kan finnas brist på detta ämne. Urinprov visar vad kroppen utsöndrar, inte dess upptag. Genom att lära sig sin egen ämnesomsättning kan man veta vilka födoämnen som är
gynnsamma. Genom att anpassa kost och näring till den individuella ämnesomsättningen, mår man helt enkelt bra.

Hur går det till?
Vid provtagningstillfället måste håret helst vara obehandlat. Färgat och permanentat hår ger icke helt tillförlitliga svar. Jag klipper ett par centimeter hår, närmast hårbotten på ett par olika ställen i nacken. Det är inte mycket som behövs. Håret skickas till ett labratorium i USA för analys. Efter ungefär fyra veckor kommer resultatet tillbaka. I analyssvaret får man reda på relationerna mellan ett trettiotal mineraler, snyggt uppställt med tydliga diagram, vidare får man kostråd och förslag på kosttillskott för att balansera din mineralprofil. Att komma i optimal balans tar mellan 2-12 månader, beroende på utgångsläget.

Ser man även vitaminhalterna i håret?
Nej, vitaminhalterna syns inte direkt. Men vitaminer och mineraler påverkar varandra. T.ex vet man att vitamin C befrämjar upptag av järn. Järnbrist kan indikera behov av vitamin C. Det innebär att mineralmönstret indirekt ger information om vitaminhalten.

Räcker det inte att bara äta ett multivitamin så får jag lite av varje?
Nej, för att komma i perfekt balans räcker inte ett multivitamin. Vitamin- och mineraltabletterna är noga uträknade för varje individ. Det är balansen dem emellan som är väsentlig. För bästa resultat följ rekommendationerna.