Startsidan
CST, Cranialsacralterapi, kst, kraniosakralterapi
SomatoEmotional Release
Kostråd måste vara individuella för du är unik
Låt Maten vara din medicin
Hårmineralanalys
Viceral manipulation – manuell medicin
Svårt att bli med barn?
Problem under och efter graviditet
Råd vid höga kolesterolvärden
Matallergier och överkänslighet
Kostdagbok
Kontakta mig och prisuppgifter
Intensivbehandling på Island och Fyn
Om mig

 
SomatoEmotional Release, SER
SomatoEmotional Release®, SER är en utveckling av CST som påverkar både kropp och sinne. En SER behandling är mycket snarlik en CST behandling, men är oftast kombinerad med ett samtal.

Dr. John Upledger, upptäckte att många fysiska problem hos sina patienter hade sitt ursprung i gamla traumatiska händelser. Genom att adressera händelsen eller traumat tillfrisknade patienterna på ett ibland förvånande sätt.

Hur fungerar det?

SER bygger på erfarenheten att kroppen har förmåga att "stänga in känslor" i organ, bindväv, nerver och muskler, som för stunden är för svåra att hantera. På kort sikt kan detta vara fördelaktigt för kroppen, men på längre sikt kan det leda till smärta och spänningar.Genom SER behandling "öppnar" man upp för kroppen att hantera och bearbeta det bakomliggande traumat eller händelsen.
 
www.kostverkstaden.com  
 
2014/9/28 15:23:09