Startsidan
CST, Cranialsacralterapi, kst, kraniosakralterapi
SomatoEmotional Release
Kostråd måste vara individuella för du är unik
Låt Maten vara din medicin
Hårmineralanalys
Viceral manipulation – manuell medicin
Svårt att bli med barn?
Problem under och efter graviditet
Råd vid höga kolesterolvärden
Matallergier och överkänslighet
Kostdagbok
Kontakta mig och prisuppgifter
Intensivbehandling på Island och Fyn
Om mig

 
Viceral manipulation – manuell medicin
Vad har våra organ med smärta, stelhet och trötthet att göra?

Rörligheten i våra kroppar påverkas t.ex. av skador, kirurgiska ingrepp eller en ohälsosam livsstil. Kroppen försöker kompensera bristen på rörlighet vilket kan skapa spänningar, irritation och smärta i olika vävnader. Våra organ påverkar varandra och resten av kroppen. Tänk bara på hur påverkad du blir av ”dålig mage”. Kan inte ett organ röra sig fritt, måste resten av kroppen kompensera för detta.

Ryggsmärta skulle utifrån detta synsätt kunna bero på restriktioner i njurarna, som med sina fasciala, bindvävs lager påverkar djupare ryggmuskulatur, som i sin tur har förbindelse med annan fascia och börjar dra i muskler och kotor.
Genom att behandla njurarnas bindväv och på så sätt öka elasticiteten och blodgenomströmningen, återställer organets fysiologiska rörelse. Vilket medför att de muskler och kotor som är involverade i smärtan släpper.Njurarna har ett ständigt pågående arbete med att reglera vätskebalansen, blodtrycket, syrabas balansen med mera. Njurarna med sin fascialakoppling till diafragman flyttar sig ungefär 5 cm vid varje andetag. Tänk på vilken sträcka en njure rör sig dagligen!

Vi är inte så vana att tänka på rörelse och rytmer i våra kroppar. Att hjärtat slår och vi har en puls är de flesta medvetna om. Att andningen har en rytm är visuellt synbart, men att alla organ har en egen rörelse är de flesta inte medvetna om.

Rörelse är en förutsättning för gott liv. Genom att lätta de restriktioner som finns underlättar man kroppens förmåga till självläkning.
Teknikerna jag använder har utvecklats av den franske osteopaten Jean-Pierre Barral. Vilket är en mjuk behandling av bindväv runt och i kroppens organ. Kroppens inre organ hålls på plats av en struktur av bindväv. För vårt allmäntillstånd är det viktigt att organen har den rörlighet och blodgenomströmning som behövs för optimal funktion. Med viceral manipulation lokaliseras organens nedsatta rörlighet och restriktionsmönster.
För mer information se The Barral Institute
 
www.kostverkstaden.com  
 
2014/9/28 15:23:09