Gå till innehåll

Intensivbehandling

Det finns möjlighet till intensivbehandling med craniosacralterapi. Behandlingarna utförs av två eller flera terapeuter för varje klient. På så sätt kan terapeuterna stödja klienternas behov mer än vad en person kan, vilket ger behandlingen ytterligare en dimension. Vidare att få behandling två gånger om dagen i ett par dagar utökar och fördjupar klientens process ytterligare. Även tiden mellan behandlingarna är av betydelse då den ger klientens kropp och sinne tid att smälta de processer som är igång.

Vid intensivbehandlingstillfällen sker ofta en av dagens behandlingar i vatten, antingen i varmvattensbassäng eller om möjlighet finnes i varma källor. Även här hålls klienten av två eller fler terapeuter. Vattnet ger en möjlighet till rörelse åt alla håll vilket traditionell bänkbehandling inte gör.

Numera finns det möjlighet för två dagars intensivbehandling på Fyn, Danmark, eller Furuboda, Sverige. Furuboda är vällämpat för personer med funktionsnedsättningar. Jag samarbetar med ett team scandinaviska terapeuter. Kommande tillfällen är 17-18 januari som är fullbokad , och 17-18 april på Fyn.

Det finns också möjlighet till femdagars intensivbehandling, dessa är oftast i USA, men ofta årligen även på Island. Nästa tillfälle att komma till Island för intensivbehandling är 13-17 maj 2020. För info om ytterligare tillfällen leta efter CTP, comprahensive therapie programme på www.upledger.com

Kontakta mig för ytterligare information och registrering, Ulla 0730-277341.

Blå lagunen