Gå till innehåll

CST, Cranialsacralterapi

Craniosakralterapi är terapiformen med det svåra namnet. Terapiformen utvecklades ur osteopatin först av Dr. W. G. Sutherland senare av Dr. John Upledger. Enkelt uttryckt skulle man kunna kalla det för en stretch inifrån. En behandling av nervsystemet, genom kroppens vätskesystem. Vi är mer vana vid muskelbehandling, som vid massage eller ”knäckning” av kotor som vid kiropraktik eller osteopati.

ventrikelsystemet

CST passar för alla typer av spännings- och smärtproblematik, muskelsmärtor, huvudvärk, fibromyalgi, stressrelateradeproblem etc. Faktiskt något man måste prova för att kunna uttala sig om. Nedan följer en klassisk beskrivningen av vad CST är.

Craniosacralterapi är ett mjukt sätt att behandla skallens och ansiktets alla ben i förhållande till ryggradens kotor ända ner till korsbenet. Det centrala är benens och kotornas förhållande till den yttersta hjärnhinnan, Dura Mater. I det craniosacrala systemet finns en rytmiska rörelse, den craniosacrala rytmen. Den tros vara orsakad av produktion och återabsorbtion av ryggmärgsvätska. Frekvensen hos denna rytm är hos en frisk vuxen ca 6-12 cykler i minuten.

Det craniosacrala systemet är ett ledningssystem och det både påverkar och påverkas av andra system i kroppen. Bland dessa kan nämnas det endokrina systemet, nervsystemet, hjärt- och kärlsystemet samt de inre organen. Tack vare dessa kopplingar kan listan på vilka symtom och sjukdomstillstånd som kan behandlas med craniosacral terapi göras mycket lång. För att det craniosacrala systemet ska fungera på ett tillfredställande sätt så måste de ben som membranen fäster vid befinna sig i rätt läge. Om t.ex. benen i kraniet har hamnat i fel läge eller om korsbenet inte sitter rätt i bäckenet så uppstår spänningar i systemet och detta kan leda till olika sjukdomstillstånd.

På motsvarande sätt kan spänningar i membranen påverka benen och deras orientering negativt. Craniosacral terapi används för att få dessa spänningar att släppa och för att underlätta korrigeringar i systemet.

Det är dock viktigt att notera att craniosacral terapi innehåller mycket mer än bara arbetet med det craniosacrala systemet. Den craniosacrala rytmen kan rubbas av obalanser i vilket som helst av kroppens system. T.ex. kan en inflammation i bukorganen leda till stramhet i bukfascian och detta påverkar, i sin tur, inte bara närliggande organ utan även ryggmärgens duramater-membran. Spänningar i detta membran kan leda till irritation i ryggmärgsnerverna vilket kan orsaka kroniskt smärtsyndrom. Det finns också en risk att spänningen fortplantas upp genom ryggmärgen in till de kraniella membranen med påverkan på vagus-nerven som följd. Vagus-nerven spelar en nyckelroll i styrningen av bukorganens funktion. I och med detta uppstår en ond cirkel av spänningar som påverkar bukens organ negativt. Denna onda cirkel kan med stor sannolikhet inte brytas förrän fascian, bindväven och membranen har behandlats med rätt metod.

Det finns också möjlighet att arbeta med SER, Somato Emotional Release, SER®. Vilket kort innebär att kroppens självläkande krafter aktiveras. SER-processen möjliggör traumabearbetning på både fysisk och emotionell nivå. Den kan ge individen insikt om sin historia och utifrån detta göra nya val.

För vidare läsning hänvisas till The Upledger Institute