Gå till innehåll

SomatoEmotional Release®, SER är en utveckling av CST som påverkar både kropp och sinne. En SER behandling är mycket snarlik en CST behandling, men är oftast kombinerad med ett samtal.

Dr. John Upledger, upptäckte att många fysiska problem hos sina patienter hade sitt ursprung i gamla traumatiska händelser. Genom att adressera händelsen eller traumat tillfrisknade patienterna på ett ibland förvånande sätt.


Hur fungerar det?

SER bygger på erfarenheten att kroppen har förmåga att ”stänga in känslor” i organ, bindväv, nerver och muskler, som för stunden är för svåra att hantera. På kort sikt kan detta vara fördelaktigt för kroppen, men på längre sikt kan det leda till smärta och spänningar.

Genom SER behandling ”öppnar” man upp för kroppen att hantera och bearbeta det bakomliggande traumat eller händelsen. t